Sunday, June 16, 2019

Algemene Info

Binnen het Hindoeïsme is de veronderstelling dat er een God in verschillende gedaanten is. Deze verschillende Goddelijke gedaanten, worden door de mens verschillend benoemd.

Volgens de Shiva-Purana is Shivaji "ook Shankar genoemd" een allesomvattende Godheid. Shiva betekent welvaart, voorspoed Hij die genade schenkt en meedogend is. Shivaji beschermt zijn devoten tegen negatieve invloeden zoals woede, lust en hebzucht. Shankar betekent degene die voor geluk en welzijn zorgt.

Shivaji is aan de ene kant een Paramyogi en aan de andere kant zijn de attributen bij hem behorende en zijn gezin, het toonbeeld van het ideaal. Dit zorgt voor de moraal en de ethiek van de mens. Vandaar dat de Shiva-verering onmisbaar is. Enkele van de attributen zijn de trishul "een wapen in Shiva's hand" waarmee hij de kwaaddoeners in de gedaante van Rudra vernietigt en waarmee al onze dromen kunnen worden verwezenlijkt.

De Nandi, (dierlijk symbool van vruchtbaarheid) geldt als rijdier van Shiva. Shiva laat zich door Nandi oftewel de Dharma dragen. Dharma geeft raamwerk en richting waarin wij ons geestelijk kunnen verheffen. Het woord Trishul is afgeleid van "tri" dat 3 betekent en "shul" dat leed betekent. Zo wordt Shiva ook uitgebeeld in de Shiva Linga.

Het symbool van de Shiva Lingam wordt al geruime tijd door velen verkeerd geïnterpreteerd. Men kiest ten onrechte de verering van de Shiva Lingam als de verering van het mannelijke (Lingam) en vrouwelijke (Joni) geslachtsdeel. Volgens de Veda's betekent Linga het symbool van Brahman en het heelal. Het woord "Linga" is afgeleid uit het werkwoordstam "Gam" en "Lin" . Gam betekent uitgaan/uittreden en "Li" betekent zich oplossen/opgaan in. Vrij vertaald komt het erop neer, dat de uiteindelijke werkelijkheid waar alle schepselen in worden opgenomen en waaruit zij opnieuw uitkomen.

De Lingam symboliseert ook de eenheid van Shiva en Shakti, die als polaire oergrootheden de oergrond van alle polariteit in het gemanifesteerde heelal vormen. In de grammatica wordt het begrip gebruikt om het geslacht van een woord aan te duiden; punling (mannelijk) striling (vrouwelijk) en napunsakling (onzijdig) Ter verduidelijking wordt in het religieuze literatuur het woord Lingam algemeen gebruikt in de betekenis van: teken, symbool en embleem. De Lingam is een ovaalvromige zuil die van steen, metaal of van klei gemaakt zijn. Het is ovaal omdat het de oorsprong van de schepping symboliseert. Door water op de Lingam te schenken kan een devoot Shivaji vereren. Het water stelt het leven voor en met het water geven wij ons leven aan de Heer die ons het leven heeft geschonken.

Album preview 2015

SPP FACEBOOK