Donateurs

Donateurs

Door de jaren heen zijn wij als organisatie vele ervaringen rijker, proberen wij continu te innoveren en streven wij ernaar de door bezoekers aangegeven verbeterpunten (zichtbaar) mee te nemen in onze organisatie. Gezien het toenemende bezoekersaantal, is een van onze doelen elk jaar opnieuw een grootschaligere aanpak. Hiervoor hebben wij uw steun nodig, het zij als bezoeker het zij als donateur.

Wilt u een donatie doen:

NL 47 RABO 0149558562
T.n.v.: Stichting Shiva Nederland
O.v.v. SPP2019